SBO นาโปลีต่อสัญญาอินซินเญถึงปี 2022

SBO

แนวรุกดีกรีทีมชาติอิตาลีได้รับสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าอาร์เซนอล รวมถึงลิเวอร์พูลให้ความสนใจ

SBO ลอเรนโซ อินซินเญ กองกลางตัวรุกของทีมนาโปลี ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี 2022 เรียบร้อยแล้วแนวรุกดีกรีทีมชาติอิตาลีได้รับสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าอาร์เซนอล รวมถึงลิเวอร์พูลให้ความสนใจ

ลอเรนโซ อินซินเญ กองกลางตัวรุกของทีมนาโปลี ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี 2022 เรียบร้อยแล้วแนวรุกดีกรีทีมชาติอิตาลีได้รับสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าอาร์เซนอล รวมถึงลิเวอร์พูลให้ความสนใจ

ลอเรนโซ อินซินเญ กองกลางตัวรุกของทีมนาโปลี ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี 2022 เรียบร้อยแล้วแนวรุกดีกรีทีมชาติอิตาลีได้รับสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าอาร์เซนอล รวมถึงลิเวอร์พูลให้ความสนใจ

ลอเรนโซ อินซินเญ กองกลางตัวรุกของทีมนาโปลี ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี 2022 เรียบร้อยแล้วแนวรุกดีกรีทีมชาติอิตาลีได้รับสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าอาร์เซนอล รวมถึงลิเวอร์พูลให้ความสนใจ

ลอเรนโซ อินซินเญ กองกลางตัวรุกของทีมนาโปลี ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี 2022 เรียบร้อยแล้ว